Artykuły z kategorii

Wydawanie zaświadczeń o wyniku dokonanej oceny  wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub, że takiej oceny nie dokonano.Opłaty

Opłata skarbowa od decyzji – 17,00 zł, na rachunek Urzędu Miasta Olsztyn w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Nr: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513. Oryginał wpłaty należy dołączyć do wniosku.

 

Wnioski o wydanie zaświadczeń wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty należy składać pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Biuro ds. Rybactwa
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
pok. 353 i 444