W piątek 19 lutego ruszyły konsultacje społeczne dokumentu zawierającego pomysły samorządu województwa na rozwój jednej z inteligentnych specjalizacji regionu – produkcji żywności wysokiej jakości.

„Program rozwoju żywności tradycyjnej, regionalnej, naturalnej wysokiej jakości na Warmii i Mazurach w latach 2016-2020” jest skierowany do mieszkańców województwa, samorządów lokalnych, instytucji naukowo-badawczych, szkół, organizacji pozarządowych, izb gospodarczych i rolniczych, przedsiębiorców działających w tym sektorze, rolników, inspekcji.

Podstawę programu stanowi strategia rozwoju województwa, a finansowany będzie m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Konsultacje potrwają do 25 marca 2016 roku. Opinie można składać na piśmie lub drogą mailową na formularzu, który w piątek zostanie zamieszczony na stronie http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ w zakładce Konsultacje społeczne/Zaproszenia do konsultacji. Odbędzie się również spotkanie konsultacyjne 9 marca o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego. 

POBIERZ: 

- Formularz konsultacji programu 
- Program rozwoju żywności 
- Ogłoszenie o konsultacjach