Artykuły z kategorii

Dokumenty konkursowe dla wnioskodawców i beneficjentów Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, dostępne są na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wkrótce więcej informacji