Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) na lata 2014-2020