Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Nabór wniosków w działaniach objętych w ramach PROW na lata 2014-2020 potrwa od 27 kwietnia do 26 maja 2017 roku.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 40 roku życia i posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Musi również posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć jego urządzanie nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarztw jest niższa niż krajowa – gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej.

Wnioski należy składać do regionalnego oddziału ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc.

WIĘCEJ INFORMACJI