Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Spotkanie dotyczące oceny aktualnego stanu gospodarki pasiecznej na Warmiii i Mazurach odbyło się 5 kwietnia 2017 roku w Olsztynie. Samorząd województwa reprezentowała Sylwia Jaskulska, członek zarządu. 

Sektor pszczelarski wywiera duży wpływ na środowisko naturalne i kształtowanie gospodarki rolnej a pszczoły miodne odgrywają kluczową rolę w rolnictwie i produkcji żywności.

Problemy związane z produkcją miodu i innych produktów pszczelich, są nie lada wyzwaniem dla właścicieli pasiek, dlatego też krajowa gospodarka pasieczna wymaga poświęcenia jej większej uwagi.

Inicjatywa była okazją do omówienia problemów i nawiązania współpracy zmierzającej do polepszenia stanu sektora pszczelarskiego w regionie. W spotkaniu udział wzięły związki branżowe i instytucje mogące mieć wpływ na rozwój gospodarstw pasiecznych.

Podczas wydarzenia poruszono zagadnienia związane ze stanem gospodarki pasiecznej w województwie, chorobami pszczół oraz sposobami ich zapobiegania i leczenia, zagrożeniami w efekcie antropopresji w środowisku, możliwościami wsparcia i rozwoju sektora pszczelarskiego. Zaproponowano kontynuację dalszej współpracy związków działających na rzecz producentów miodu z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie omawianych zagadnień oraz pomocy w powołania zespołu, który mógłby taką współpracę efektywnie realizować.

Inicjatorami spotkania byli Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa oraz środowisko pszczelarskie.