Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa uczestniczyli w zarybieniach jeziora Łańskiego, Szóstak Duży i Garbas Duży, do których wprowadzono łącznie 3,25 mln sztuk materiału zarybieniowego.

Sielawa jest cenną przyrodniczo i kulinarnie rybą łososiokształtną. Gatunek ten zasiedla jedynie głębokie i czyste jeziora. Ryba jest bardzo wrażliwa na spadki zawartości tlenu w wodzie. Prowadzi ławicowy tryb życia, chroniąc się w ciągu dnia w głębiach przed atakami drapieżników.

Coraz cieplejsze zimy i inne niekorzystne uwarunkowania środowiskowe uniemożliwiają sielawie odbycie efektywnego naturalnego tarła. Dlatego niezbędne jest wspieranie tego gatunku poprzez sztuczne tarło. W województwie warmińsko-mazurskim corocznie produkowanych jest 140-150 mln sztuk sielawy, którą wprowadza się do zbiorników wodnych o niskiej trofii.

Zarybianie przeprowadziły Gospodarstwo Rybackie Szwaderki oraz Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku. Materiał pochodził z własnych wylęgarni i został dostarczony w beczce lub workach wypełnionych natlenioną wodą. Na efekty przeprowadzonej akcji trzeba będzie czekać dwa lata. Sielawie można życzyć przetrwania i dobrego rozwoju w przyjaznych warunkach środowiskowych.

Należy dodać, że warmińsko-mazurskie jeziora będą sukcesywnie zarybiane w kolejnych miesiącach także innymi gatunkami ryb, zgodnie z założeniami operatów rybackich.