Artykuły z kategorii

PROW 2014-2020 - logo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór w ramach PROW na premie dla zainteresowanych rozpoczęciem działalności pozarolniczej.

Wnioski będzie można składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR od 13 marca do 11 kwietnia.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.: przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem następujących instrumentów wsparcia: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW na lata 2007-2013, "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW.

Szczegółowe informację dot. działania oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych można uzyskać u pracowników WMODR.

Więcej informacji i dokumenty aplikacyjne na stronie internetowej ARiMR.