Ilustracja do tekstu

Seminarium „Gospodarstwa edukacyjne i opiekuńcze jako innowacyjne kierunki działalności turystycznej na obszarach wiejskich” odbędzie się 15 lutego 2017 roku w Olsztynie.

Podczas spotkania poruszane będą tematy związane m.in. z ideą i zasadami funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych czy możliwościami pozyskiwania środków finansowych w ramach PROW na lata 2014-2020. Przedstawione zostaną również dobre praktyki działalności edukacyjnej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 lutego 2017 roku. Organizatorem spotkania jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Więcej informacji na stronie internetowej www.w-modr.pl