Artykuły z kategorii

Strażak - ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

Prace można nadsyłać do 21 listopada.

Tematyka ogólnopolskiego konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej i kulturalnej. Jako temat można również obrać historię pożarnictwa.

Prace można przygotować w różnych technikach m.in. malarstwo, rysunek, grafika, tkactwo, rzeźba, metaloplastyka.

Oceniane będą w sześciu grupach wiekowych:

  • Przedszkole
  • Klasy I-III Szkół Podstawowych
  • Klasy IV-VI Szkół Podstawowych
  • Gimnazjum
  • Szkoły Ponadpodstawowe
  • Dorośli

Każdy autor może przesłać maksymalnie do 5 prac opatrzonych metryczką. Należy je złożyć u Adama Zaręby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Morągu przy ul. Jagiełły 2.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu i wzór metryczki