Artykuły z kategorii

Fot. Ilustracja do tekstu

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w konkursie dla uczniów i nauczycieli „Powrót do przyszłości”.

Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub reportażu filmowego dotyczącego wizji przyszłego gospodarstwa rolnego wykorzystującego technologie przyjazne środowisku (uwzględniającego m.in. racjonalne gospodarowanie potencjałem biologicznym gleb i zasobami wodnymi, minimalizowanie zużycia energii, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, zasobooszczęność, efektywne wykorzystanie surowców oraz minimalizowanie ilość odpadów).

Założeniem jest przedstawienie wizji innowacyjnego gospodarstwa rolnego w 2050 roku. Być może będzie to „rolnictwo precyzyjne” wykorzystujące GPS i satelity do zbierania danych na temat pól, roślin i plonów, które będzie przetwarzało dane tak by automatycznie sterować siewem upraw i prowadzeniem maszyn.

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 listopada 2016 roku. Szczegółowe informacje na stronie www.psorb.pl w zakładce konkurs.