Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Międzynarodowe wydarzenie poświęcone projektom współpracy transnarodowej LEADER odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia 2016 roku w Jäneda w Estonii.

Impreza skierowana jest do przedstawicieli lokalnych grup działania, lokalnych grup rybackich, Instytucji Zarządzających, sieci obszarów wiejskich z krajów basenu Morza Bałtyckiego. 

Celem spotkania jest podkreślenie znaczenia współpracy transnarodowej dla rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej oraz wsparcie aktywnego poszukiwania partnerów przez LGD. W programie wydarzenia przewidziano sesję plenarną dotyczącą zasad i procedur realizacji projektów współpracy w ramach LEADER/RLKS; część poświęconą poszukiwaniu partnerów w trzech obszarach tematycznych: przedsiębiorczość, młodzież, kultura; warsztaty tematyczne; wieczór integracyjno-sieciujący oraz wizyty studyjne do estońskich LGD.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lipca 2016 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI