Artykuły z kategorii

Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich

Z tej okazji odbyło się seminarium poświęcone „Dziedzictwu kulturowemu Kół Gospodyń Wiejskich na przestrzeni wieków” w ramach Jubileuszu 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich.

Koła Gospodyń Wiejskich to dobrowolna i niezależna społeczno-zawodowa organizacja kobiet mieszkających i działających na terenach wiejskich. Panie, którym dedykowane było przedmiotowe seminarium, na co dzień m.in. organizują i wspierają inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, angażują się w różnego rodzaju formy wspierania rodzin w trudnej sytuacji materialnej, zwiększają uczestnictwo mieszkańców wsi w dziedzinie kultury oraz zachowania tradycji i zwyczajów ludowych.

W inicjatywie wzięło udział ok. 400 osób, w tym aktywnie działające kobiety z 47 Kół Gospodyń Wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego. Przedsięwzięcie rozpoczęło się mszą świętą pod przewodnictwem arcybiskupa koadiutora Archidiecezji Warmińskiej Józefa Górzyńskiego. W części oficjalnej seminarium można było wysłuchać przemówień nt. historii i potrzeby działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz wykładu o roli kobiet w podtrzymywaniu dziedzictwa kulturowego.
Uroczystość jubileuszowa była doskonałą okazją do wręczenia zasłużonym osobom Odznaczeń Państwowych oraz Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z których 7 zostało przyznanych członkiniom i przewodniczącym Kół Gospodyń Wiejskich. Wręczenia dokonał marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Przedsięwzięciu przyświecały śpiewy, tańce i występy zespołów artystycznych, w tym zespoły których założycielkami były Panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

Przedsięwzięcie zorganizował Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współudziale samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i Warmińsko-Mazurskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Olsztynie.