Artykuły z kategorii

Traktor. Fot.www.stockvault.net

Izba Skarbowa ostrzega rolników przed konsekwencjami zakupu paliwa bez rachunku.

Można o nich przeczytać w specjalnie przygotowanym informatorze.

Na podstawie dokonanej analizy stworzona została lista najczęściej występujących problemów w rozliczeniach podatkowych rolników. Chodzi m.in. o niewłaściwe dokonanie rejestracji przez osoby wspólnie prowadzące gospodarstwo rolne, wystawianie faktur nie dokumentujących rzeczywistej sprzedaży, przyjmowanie takich faktur do rozliczeń podatkowych oraz rosnącą przestępczość podatkową w zakresie oszustw w obrocie paliwami.

O negatywnych konsekwencjach, jakie grożą rolnikom kupującym paliwo od oszustów, można przeczytać w informacji przygotowanej przez Izbę Skarbową.

Informacja dla rolników o negatywnych konsekwencjach zakupu paliwa od oszusta