Artykuły z kategorii

Logotyp projektu

Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i krajowego. Przeznaczony jest dla rolników, przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

W kategorii rolnicy kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

Z kolei w kategorii firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

Zgłoszenia do wojewódzkiej edycji konkursu przyjmowane będą przez doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego do 10 czerwca 2016 roku. Podsumowanie konkursu odbędzie się 30 września 2016 roku, natomiast finał krajowy odbędzie się w I kwartale 2017 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI