Artykuły z kategorii

Pszczoła. Fot. www.stockvault.net

Tematem spotkania będą zagadnienia żywienia i dożywiania pszczół miodnych oraz biotechniczne metody zwalczania warrozy.

Osoby zainteresowane powinny wybrać się 17 lutego do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie (ul. Jagiellońskiej 91).

Podczas konferencji będzie można wysłuchać prelekcji naukowców – m.in. wystąpi Dominik N.Hohl (MBA CEO and Main Owner of Bee Vital z Austrii) oraz Zbigniew Lipiński (PAN, oddział Olsztyn) – oraz poznać ofertę gospodarstwa pasiecznego „Sądecki Bartnik”.

Początek spotkania o godz. 10.

Program (link otwiera nową stronę internetową)