Artykuły z kategorii

Konferencja w Olsztynie

Konferencja dla rolników oraz przetwórców żywności zainteresowanych wyróżnieniem swoich produktów w unijnych i krajowych systemach jakości żywności, m. in.: Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Jakość Tradycja czy też wpisaniem na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych odbyła się 9 grudnia 2015 roku w Olsztynie.

Seminarium „Wsparcie rolników i przetwórców na przystępowanie do systemów jakości żywności oraz wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych i obrót nimi” było związane również z uruchomieniem naborów wniosków w Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” oraz poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” (ARiMR) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O korzyściach płynących z posiadania znaków krajowego systemu wyróżniania jakości „Jakość Tradycja” wypowiadali się m .in. Jerzy Skorupski, wiceprezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Olecko (certyfikowane produkty z OSM Olecko to: „Masło Naturalne z Warmii, Mazur i Powiśla” oraz „Ser Twarogowy Naturalny z Warmii, Mazur
i Powiśla”), Robert Pucer właściciel gospodarstwa pasiecznego „Bartnik Mazurski” (wyróżniony produkt: „Miód Lipowy z Barcji”), Paweł Błażewicz, przedstawiciel Browaru Kormoran (produkt z logo to „Porter Warmiński”).

Głos zabrał także dr Jarosław Parol, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie. Zdaniem prelegentów, oznakowanie żywności certyfikatami jakości przynosi korzyści nie tylko producentom, lecz również regionom, ponieważ certyfikowane produkty stają się wizerunkiem miejsca, z którego pochodzą. Sam fakt uzyskania certyfikatu nie oznacza od razu wyraźnie zwiększonych dochodów ze sprzedaży oznakowanych produktów. Jednakże, w dłuższej perspektywie, pomaga wyróżnić się na rynku i co ciekawe,
uczy producentów współpracy między sobą, gdyż w przypadku niektórych systemów, o rejestrację może ubiegać się tylko grupa producencka.

W dyskusji nie zabrakło również głosu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które reprezentowała Magdalena Głodek, naczelnik Wydziału Oznaczeń Geograficznych. Szczegółowo omówiła proces od momentu złożenia wniosku do uzyskania oznaczeń unijnych. Z doświadczenia wynika, że jest on dość długi i wymaga dużego zaangażowania. Niemniej jednak, dzięki przystąpieniu do systemów wyróżniania jakości żywności, przetwórcy i producenci mogą dotrzeć do coraz większej grupy konsumentów, zainteresowanych produktami żywnościowymi wysokiej jakości, powiązanymi z miejscem pochodzenia.

Organizatorami wydarzenia byli samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspólnie z OT Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie.