Artykuły z kategorii

Spotkanie w Olsztynie

Konferencja "Szanse i wyzwania dla młodych producentów rolnych w perspektywie finansowej 2014-2020” odbyła się wczoraj (7 grudnia 2015 roku) w Olsztynie. W spotkaniu wziął udział Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Region Warmii i Mazur to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów pod względem produkcji wysokiej jakości żywności, produktów ekologicznych oraz nowych technologii i maszyn rolniczych. Ideą konferencji była pomoc aktywnym rolnikom w pozyskiwaniu środków unijnych.

Podczas spotkania nie zabrakło wystąpień związanych ze znaczeniem rolnictwa i obszarów wiejskich dla województwa warmińsko-mazurskiego; przemian i uwarunkowań gospodarowania ziemią rolniczą w Polsce, w kontekście europejskim i globalnym, z uwzględnieniem młodych producentów rolnych; innowacyjnością w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym czy Wspólnej Polityce Rolnej – perspektywie uproszczenia i zmian.

Wydarzenie zorganizował Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.