Artykuły z kategorii

Podsumowanie PROW 2007-2013

Ponad 650 milionów złotych zostało zainwestowanych w poprawę warunków życia mieszkańców wsi. W podolsztyńskiej miejscowości Siła odbyła się konferencja „Przemiany na obszarach wiejskich Warmii, Mazur i Powiśla na przełomie siedmioletniego okresu programowania PROW 2007-2013”, podsumowująca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Ideą spotkania było przedstawienie efektów realizacji Programu na terenie województwa warmińsko–mazurskiego, jak również prezentacja zmian, jakie zaszły na obszarach wiejskich Warmii, Mazur i Powiśla.

Program przyniósł korzyści materialne, infrastrukturalne, ale także społeczne, bo jego realizacja pobudziła aktywność, sprzyjała integracji, wpłynęła na rozwój społeczeństwa obywatelskiego poza centrami miast. Żaden inny program europejski nie wymaga takiego zaangażowania lokalnych społeczności, jak właśnie PROW.

W wydarzeniu wzięli udział beneficjenci Programu, przedstawiciele instytucji wspierającej wdrażanie zadań delegowanych. Wręczono również wyróżnienia samorządom, które najlepiej wykorzystały fundusze europejskie. Uczestnicy spotkania wysłuchali ponadto informacji przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi związanych z nowym okresem programowania na lata 2014-2020.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentowali marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz członek zarządu Sylwia Jaskulska.