Logotyp projektu

Konferencja „Przemiany na obszarach wiejskich Warmii, Mazur i Powiśla na przełomie siedmioletniego okresu programowania PROW 2007 - 2013”, podsumowująca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 odbędzie się 12 października 2015 roku.

Ideą spotkania jest przedstawienie efektów realizacji Programu na terenie województwa warmińsko–mazurskiego, jak również prezentacja zmian, jakie zaszły na obszarach wiejskich Warmii, Mazur i Powiśla.

Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń na temat przemian na warmińsko-mazurskiej wsi, promowania dobrych praktyk jako inicjatyw integrujących małe społeczności.

Uczestnikami wydarzenia będą beneficjenci Programu, instytucje wspierające wdrażanie zadań delegowanych oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas konferencji zostaną m.in. wręczone wyróżnienia samorządom, które najlepiej wykorzystały fundusze europejskie.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11 w Hotelu Marina Club w podolsztyńskiej miejscowości Siła.