Artykuły z kategorii

Obszary wiejskie

Zgłoszenia do XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” przyjmowane są do 31 października 2015 roku.

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne związane z rozwojem przedsiębiorczości i tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2014 oraz w pierwszej połowie 2015 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest aktywizacja gospodarcza wsi, upowszechnienie informacji o wyróżnionych przedsięwzięciach gospodarczych, upowszechnienie informacji o sposobach pozyskiwania środków na dofinansowanie przedsięwzięć, wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy uczestnikami, promocja przedsięwzięć zrealizowanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub związanych z ochroną środowiska oraz promocja przedsięwzięć innowacyjnych, opartych o wykorzystanie lokalnego potencjału.

Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety.

WIĘCEJ INFORMACJI