Artykuły z kategorii

Konferencja w Elblągu

Konferencja podsumowująca zakres podstawowy projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu” odbyła się w miniony piątek (15 maja 2015 roku).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk i instytucji odpowiedzialnych za zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentowała członek zarządu województwa - Sylwia Jaskulska.

Całkowita wartość Projektu wynosi 61 432 757,72 zł, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 59 551 027,29 zł. W ramach projektu zrealizowano 23 zadania inwestycyjne (2 zadania inwestycyjne są jeszcze w trakcie realizacji). Łącznie zostało wybudowanych lub przebudowanych 27 urządzeń służących gospodarowaniu wodami, w tym: 13 szt. stacji pomp, 13 odcinków przebudowanych i budowanych wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 31,073 km w ramach 4 zadań oraz odbudowana koryta otwartego rzeki Babicy na odcinku 0, 276 km.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.