Artykuły z kategorii

wiesW konkursie oceniane będą najciekawsze projekty w zakresie infrastruktury zrealizowane na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

W przedsięwzięciu mogą wziąć udział wszyscy beneficjenci, którzy zrealizowali na obszarach wiejskich projekty infrastrukturalne, współfinansowane z poakcesyjnych funduszy Unii Europejskiej, począwszy od 1 maja 2004.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie do 30 września 2012 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 
Wypełnione zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać na adres: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn.
 
Formularze i załączniki znajdują się TUTAJ