Olimpiada UWM 2015 008Ogólnopolski etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbędzie się 29 i 30 maja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

 

 

Weźmie w nim udział m.in. 23 uczniów, którzy otrzymali najlepsze noty podczas olsztyńskich eliminacji konkursu.

 

 

Konkurs na szczeblu okręgowym, czyli obejmującym trzy województwa (warmińsko-mazurskie, mazowieckie i pomorskie) odbył się 17 kwietnia w Olsztynie. Organizowany jest przez Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz Katedrę Agrotechnologii Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem, popularyzacja i pogłębianie wiedzy dotyczącej rozwoju rolnictwa, ekonomii i ochrony środowiska, ukazywanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi oraz szerzenie idei rolnictwa ekologicznego.

 

W tym roku młodzież pisała test składający się z 60 pytań, a następnie wykonywała trzy zadania praktyczne w sześciu blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, żywienie człowieka, agrobiznes i architektura krajobrazu.

 

Na uczestników czekały cenne nagrody rzeczowe, drobne upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrodę za pierwsze trzy miejsca w bloku architektura krajobrazu, produkcja roślinna, żywienie człowieka w imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wręczył Jarosław Sarnowski dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Reprezentacja 23 uczniów, którzy w Olsztynie wypadli najlepiej, weźmie w maju udział w eliminacjach centralnych organizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Ich uczestnicy, już są zwolnieni z części pisemnej matury z przedmiotu wiodącego, a finaliści olimpiady otrzymają także indeks na wybraną przez siebie uczelnię.

 

Komitet Okręgowy Olimpiady już od 39 lat zachęca uczniów szkół średnich do zdobywania umiejętności praktycznych z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska. W przedsięwzięciu co roku udział bierze około 2250 uczniów ostatnich klas 44 szkół średnich z obejmującego trzy województwa okręgu.

 

 

 

Eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności RolniczychEliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności RolniczychEliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych