Artykuły z kategorii

Wieś Zgłoszenia do XX edycji konkursu „Czysta i Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś 2015″ przyjmowane są do 20 kwietnia 2015 roku.


Ideą przedsięwzięcia jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi z terenu gmin należących do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Konkurs rozgrywany jest w kategorii wsi, z wyłączeniem wsi, na terenie których mieści się siedziba urzędu gminy.

 


Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia, natomiast do 15 maja oraz 16 września zaplanowano wizytację w zgłoszonych miejscowościach. Podczas spotkań oceniany będzie stan wsi, wkład pracy mieszkańców na rzecz poprawy stanu ekologicznego oraz estetycznego wsi. Podsumowanie konkursu na etapie wojewódzkim odbędzie się do 30 września 2015 roku.


WIĘCEJ INFORMACJI