Artykuły z kategorii

wies bartagZakończył się nabór uzupełniający w corocznym konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla“. Wybrano dziewięć projektów inwestycyjnych, a wartość dofinansowania ich realizacji wynosi blisko 70 tys. zł.

- Na Warmii i Mazurach mamy już jeden konkurs z tradycjami, kierowany do mieszkańców wsi – „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś”, ale ma on związek bardziej z zagospodarowaniem przestrzennym i porządkowaniem obejść wiejskich – mówi Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Drugi konkurs ma na celu aktywizację wsi. Chcemy, żeby pobudził ludzi do wyjścia z domu, do organizowania się, do wspólnego działania na rzecz swojego środowiska lokalnego.

Samorząd województwa w ramach tego konkursu dofinansowuje zadania w obszarze wyposażenia lub modernizacji placów zabaw, remontu obiektów rekreacyjnych, historycznych i stanowiących dziedzictwo kulturowe. Wspiera także działania z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznej, w tym centrów wsi, a także budowy lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej, w szczególności miejsc wypoczynkowych.

- Zachęcam do udziału w konkursie również dlatego, że sięganie po te środki może być niezłą nauką – dodaje marszałek Jacek Protas. - Poprawne napisanie wniosku o dofinansowanie w konkursie może być wstępem do późniejszego sięgania po fundusze unijne.

Projekty wybrane do dofinansowania:

1. Nowakowo, gm. Elbląg - budowa wiaty drewnianej, utworzenie centrum spotkań w plenerze, wartość projektu - 20 760,00 zł, dofinansowanie - 8 000,00 zł,
2. Głotowo, gm. Dobre Miasto - zagospodarowanie centrum miejscowości oraz wyposażenie i remont placu zabaw, wartość projektu - 11 495,00 zł, dofinansowanie - 4 998,00 zł,
3. Aptynty, gm. Barciany - zagospodarowanie centrum wsi, wartość projektu - 23 100 zł, dofinansowanie - 8 000,00 zł,
4. Baranowo, gm. Mikołajki - utworzenie placu zabaw dla dzieci, wartość projektu        18 000,00 zł, dofinansowanie - 8 000,00 zł,      
5. Smolany-Żardawy, gm. Janowiec Kościelny - zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w miejscowości, wartość projektu - 16 000,00 zł, dofinansowanie - 8 000,00 zł,      
6. Franciszkowo, gm. Iława - plenerowe miejsce spotkań przy świetlicy wiejskiej, wartość projektu -   16 715,00 zł, dofinansowanie - 8 000,00 zł,           
7. Szymany, gm. Szczytno - budowa wiaty rekreacyjnej ze sceną, wartość projektu - 24 505,00 zł, dofinansowanie - 8 000,00 zł,  
8. Szafarnia, gm. Kurzętnik - zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego w centrum wsi z uwzględnieniem elementów integracyjnych i aktywujących wspólnotę mieszkaniową, wartość projektu - 14 300,00 zł, dofinansowanie - 8 000,00 zł,      
9. Biesal, gm. Gietrzwałd - zagospodarowanie centrum wsi przy Wiejskim Domu Kultury, wartość projektu - 22 563,30 zł, dofinansowanie - 8 000,00 zł.