Skoszone zboże a w oodali zabudowania wsiRolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach pod tytułem „Integrowana produkcja roślin”.

 

 

Najpierw poznają sekrety sadownictwa i uprawy warzyw, planowane są też warsztaty z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego.

 

 

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie szkoleniowym pt. „Integrowana Produkcja Roślin” w ramach działania „Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Głównym celem szkoleń jest przekazanie od strony teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu Integrowanej Produkcji Roślin.

 

Pierwszy etap szkoleń realizowany będzie w październiku i listopadzie i obejmował będzie moduł sadowniczy (2 szkolenia) oraz moduł warzywniczy (2 szkolenia). W drugim etapie (luty 2015) odbędą się dwa szkolenia dotyczące integrowanej produkcji rolniczej.

 

Szkolenia są dwudniowe, połączone z warsztatami terenowymi dotyczącymi techniki wykonywania zabiegów ochrony roślin z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego.

 

Koszty uczestnictwa w szkoleniu finansowane są z budżetu projektu. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, którego kopia jest załącznikiem, wymaganym przy zgłoszeniu do systemu IP do odpowiedniej jednostki certyfikującej.

 

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione w rolnictwie lub w leśnictwie z terenu województwa warmińsko – mazurskiego. Zgłoszenia można dokonywać osobiście, telefonicznie lub drogą mailową (Maja Jurczak, tel. 89 535 76 84 wew. 42, 665 860 803).

 

Harmonogram szkoleń:

 

08-09.10.2014 – moduł sadowniczy, Olsztyn

15-16.10.2014 – moduł warzywniczy, Olsztyn

20-21.10.2014 – moduł sadowniczy, Lubawa

05-06.11.2014 – moduł warzywniczy, Elbląg

03-04.02.2015 – moduł rolniczy, Olsztyn

10-11.02.2015 – moduł rolniczy, Olecko