Artykuły z kategorii

 

Fot. Organizatorzy Zgłoszenia do XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” przyjmowane są do 15 października 2014 roku.

 


Do inicjatywy można zgłaszać przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe - wyłącznie w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników i organizacje pozarządowe.

 


Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i w kategorii przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety.

 


Warunkiem udziału jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2013 r. i pierwszej połowie 2014 r.


Celem konkursu jest promocja rozwoju przedsiębiorczości, w tym pozarolniczych przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, aktywizacja gospodarcza mieszkańców wsi; upowszechnianie informacji o wyróżnionych przedsięwzięciach gospodarczych, upowszechnianie wiedzy o sposobach pozyskiwania środków na dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych czy promocja przedsięwzięć zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI