Artykuły z kategorii

 

Fot.  stockvault.netWnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 można składać do 3 listopada 2014 roku w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Takie wnioski mogą składać osoby, które spełniają dwa warunki. Po pierwsze ubiegały się o wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" w czasie naborów prowadzonych przez ARiMR w 2011, 2012 i 2013 roku i wówczas nie dostały pomocy z powodu braku środków, to znaczy znajdują się na "białej" części ostatnio opublikowanych na stronie Agencji list wojewódzkich określających kolejność przysługiwania dofinansowania w poszczególnych naborach.

 

Po drugie natomiast, nie otrzymały z ARiMR do 4 września 2014 roku informacji o odmowie przyznania im pomocy finansowej z tego działania. Nie złożenie wniosku aktualizacyjnego w tym terminie oznacza, że taka osoba zostanie wykluczona z przyznania pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".

 

Możliwość przyznanie pomocy finansowej większej liczbie wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" wynika z przesunięcia dodatkowych 200 mln euro, na które zgodę wyraziła Komisja Europejska. To z kolei pozwoliło na dokonanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy z tego działania.

 

Aktualizacja wniosków swoim zakresem obejmować będzie w szczególności kryteria, które będą mieć znaczenie dla liczby uzyskanych punktów, przy czym należy mieć na uwadze, że oprócz dotychczasowych kryteriów związanych z wielkością ekonomiczną gospodarstwa, wpływem realizowanej operacji na wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie oraz wspólnym ubieganiem się o przyznanie pomocy, które nie ulegają zmianie, zostały wprowadzone dodatkowe kryteria, które będą preferowały projekty:
- przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego,
- zawierające inwestycje związane z utrzymaniem lub zwiększeniem trwałych użytków zielonych,
- realizowane w gospodarstwach, w których głównym kierunkiem produkcji jest produkcja trzody chlewnej.

 

WIĘCEJ INFORMACJI