Artykuły z kategorii

Konkurs „Zielone Lato 2014” to promocja obiektów turystyki wiejskiej na obszarze Warmii i Mazur. 


Tegoroczny konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: wypoczynek u rolnika, wypoczynek na wsi oraz zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest m.in. prowadzenie czynnej działalności w zakresie turystyki na terenach wiejskich; posiadanie rejestracji prowadzonego obiektu w ewidencji gminnej w kategorii „innych obiektów niebędących obiektami hotelarskimi, świadczących usługi hotelarskie”.


Obiekty, w których świadczone są usługi żywieniowe powinny posiadać wpis do rejestru zakładów prowadzonych przez terenowo właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia 2014 roku. Szczegółowych informacji udziela Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tel. 89 521 69 00, 521 69 07.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.