Artykuły z kategorii

Wydarzenie organizowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego odbyło się Rynie.

 

Podczas spotkania rozmawiano o zagadnieniach związanych z wykorzystaniem biogazowni rolniczych do zagospodarowywania odpadów powstających w trakcie produkcji rolniczej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, środowisk naukowych, przedsiębiorców a także goście z Niemiec i Litwy.

 

Uczestnicy mieli okazję poznać politykę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie odnawialnych źródeł energii, a także dowiedzieć się o doświadczeniach rozwoju bioenergii w kraju związkowym Saksonia-Anhalt (Niemcy) oraz na Litwie. Poruszony został pełen zakres tematyczny zagadnienia: od możliwości finansowania, przez uwarunkowania społeczne, po technologiczne i praktyczne aspekty budowy i eksploatacji rolniczych biogazowni oraz innowacyjne sposoby wykorzystania biomasy na cele energetyczne i ochrony środowiska.

 

Drugiego dnia uczestnicy wyjechali do Upałt Małych koło Giżycka, gdzie dokonano uroczystego otwarcia kolejnej biogazowni rolniczej w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Tegoroczna edycja forum dotyczyła przedsięwzięcia pn. „Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie - MANEV”, realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

 

DSC 0036DSC 0038DSC 0059DSC 0063DSC 0071DSC 0081DSC 0106DSC 0177DSC 0229DSC 0234DSC 0259DSC 0266DSC 0273DSC 0289DSC 0292