Blisko 1,3 mln zł unijnego dofinansowania mogą otrzymać gminy, przedsiębiorcy oraz osoby odchodzące z rolnictwa na projekty związane z rozwojem wsi.

 

Do konkursu na odnowę i rozwój wsi mogą przystąpić m.in. gminy i instytucje kultury. Projekty mogą dotyczyć m.in. remontu zabytkowych obiektów stanowiących tzw. dziedzictwo kulturowe, zagospodarowania centrum miejscowości, budowy przystani czy przebudowy gminnych plaż. Na ten cel przeznaczono blisko 470 tys. zł.

 

W przedsięwzięciu na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw o dotacje mogą się natomiast ubiegać osoby fizyczne, które zobowiążą się utworzyć przynajmniej jedno miejsce pracy.Do podziału jest 460 tys. zł. Z kolei rolnicy i członkowie ich rodzin mogą uzyskać do 100 tys. zł na tzw. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dniach do 16 czerwca 2014 roku w biurze stowarzyszenia w Barczewie. Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” obejmuje siedem gmin z powiatów olsztyńskiego i mrągowskiego: Barczewo, Biskupiec, Kolno, Olsztynek, Purda, Sorkwity i Stawiguda.

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.poludniowawarmia.pl