Artykuły z kategorii

W Kaliningradzie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, działającej przy Polsko-Rosyjskiej Radzie ds. Współpracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

 

Posiedzeniu przewodniczyli Jarosław Marek Słoma, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Władimir Aleksiejewicz Zarudnyj - Minister Rolnictwa
i Rybołówstwa obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

 

Podczas spotkania określono główne kierunki współpracy związane z utworzeniem grupy roboczej ds. Współpracy w dziedzinie eksploatacji dorzeczy transgranicznych na Polsko-Rosyjskim odcinku granicy państwowej; wymiany doświadczeń w zakresie wspierania rozwoju rolnictwa przygranicznego, w tym rolnictwa ekologicznego i małych form gospodarczych na wsi, m.in. agroturystyki; współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju doradztwa  rolniczego; wsparcia działań związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym w tym przekazywanie informacji dla polskich i kaliningradzkich przedsiębiorstw dotyczących wystaw, targów międzynarodowych.

 

Zwieńczeniem wydarzenia w Kaliningradzie była wizyta w przedsiębiorstwie rolnym – szklarni, Sp. z o.o.”Orbita-Agro”, gdzie zapreprezentowano technologię hodowli warzyw i owoców.

 

 025 043