Artykuły z kategorii

olimpiada rolnicza20 uczniów – najlepszych uczestników eliminacji okręgowych olimpiady - będzie reprezentowało województwo warmińsko-mazurskie na zmaganiach centralnych w Krakowie (6 i 7 czerwca).

 

Eliminacje okręgowe XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbyły się 11 kwietnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Po tegorocznych eliminacjach szkolnych do rywalizacji na szczeblu okręgowym zakwalifikowało się 142 uczniów z 36 szkół w województwie warmińsko-mazurskim. Z grupy uczestników wyłoniono 20-osobową reprezentację na zmagania centralne. Młodzież w poszczególnych blokach tematycznych pisała test składający się z 60 pytań, za które mogła otrzymać maksymalnie 60 pkt, wykonała też trzy zadania praktyczne, za które można było uzyskać dodatkowe 60 pkt.

 

Pierwsze miejsca zajęli:


- agrobiznes - Justyna Domańska – Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 94 pkt.;


- architektura krajobrazu - Rafał Kubat – Zespół Szkół w Reszlu – 90 pkt.;


- mechanizacja rolnictwa - Marek Krajewski - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie –106 pkt.;


- produkcja roślinna - Tomasz Tuszyński – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – 103 pkt.;


- produkcja zwierzęca - Mateusz Sokołowski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – 95 pkt.;


- żywienie człowieka i gospodarstwo domowe – Piotr Kłosowski – Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie – 98 pkt.

 

 

Osoby, które dostały się do eliminacji centralnych, oprócz nagród rzeczowych zwolnione są z części pisemnej matury z przedmiotu wiodącego. Finaliści otrzymają także indeks na wybraną przez nich uczelnię.

 

Eliminacje centralne, organizowane przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, odbędą się 6 i 7 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nawojowej (woj. małopolskie).

 

O olimpiadzie
Od 38 lat komitet okręgowy olimpiady popularyzuje wśród młodzieży wiedzę fachową z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska oraz zachęca do doskonalenia nauki i zdobywania umiejętności praktycznych potrzebnych dla przyszłego rozwoju naszej gospodarki.

 

Eliminacje szkolne odbywają się w dziewięciu blokach tematycznych: agrobiznes, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, ogrodnictwo, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, żywienie człowieka i gospodarstwo domowe.