Artykuły z kategorii

rolnictwoZa 8 dni ruszy pierwszy tegoroczny nabór do konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. W tym roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 400 tys. zł., które trafią do gmin aktywnych w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przyjmowanie wniosków będzie odbywało się w dwóch naborach. Pierwszy z nich potrwa od 28 marca do 5 maja, kolejny natomiast – od 6 maja do 8 sierpnia.W pierwszym naborze wnioski mogą składać gminy właściwe dla sołectw zakwalifikowanych do udziału w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”, w drugim natomiast przyjmowane będą także przedsięwzięcia realizowane w sołectwach, które zostaną przyjęte do programu w 2014 roku.

 

Projekty muszą mieć na celu zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu oraz dodatkowo:
- poprawę warunków życia ludności wiejskiej,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego,
- wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 70% łącznych kosztów realizacji projektu.

 

Projekty do dofinansowania zarząd województwa zarekomenduje sejmikowi województwa, który podejmie  ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację najlepszych przedsięwzięć.

 

 

Zobacz także:

 


- gminy i sołectwa biorące udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego po 2012 roku,

 

- nabór do programu w 2014 roku – informacje można znaleźć TUTAJ oraz TUTAJ.

 

 


Pobierz załączniki:

 

- regulamin konkursu,

 

- wzór wniosku.