Artykuły z kategorii

Fot. www.wfosigw.olsztyn.pl  Tym razem na ten cel przeznaczono prawie 3,86 mln zł, z czego niespełna 1,6 mln zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pozostała kwota, czyli 2,27 mln zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


O dotacje mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadają opracowany i przyjęty uchwałą rady odpowiedni program usuwania azbestu i wyrobów zawierających ten groźny minerał. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak cena za jedną tonę usuniętych wyrobów azbestowych nie powinna być wyższa niż 680 zł.


Usuwanie azbestu z terenu Warmii i Mazur z dofinansowaniem z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie trwa nieprzerwanie od 2011 roku, kiedy to z terenu 16 gmin Warmii i Mazur usunięto prawie 445 ton materiałów zawierających ten groźny minerał. Wówczas kwota dofinansowania działań związanych z usuwaniem azbestu wyniosła ponad 417 tys. zł. W 2012 znacznie więcej samorządów, bo 35 zdecydowało się sięgnąć po dotację. Dzięki zaangażowaniu poszczególnych gmin i finansowej pomocy funduszy udało się usunąć 2141 ton azbestu. Wówczas suma dotacji przeznaczonych na ten cel wyniosła ponad 1,48 mln zł.


Trzeci rok był rekordowy pod wieloma względami. Po dotację zgłosiło się już 57 samorządów, które usunęły ponad 3340 ton azbestu. Wówczas dofinansowanie z funduszy wyniosło ponad 1,94 mln zł. W ciągu trzech lat z terenu Warmii i Mazur udało się usunąć ponad 6026 ton azbestu, a pomoc funduszy w tym zakresie wyniosła ponad 3,84 mln zł.


Samorządy mogą składać wnioski do 31 marca 2014 roku. Więcej informacji na stronie internetowej http://www.wfosigw.olsztyn.pl