Artykuły z kategorii

Fot. Urząd Miasta Korsze O rozważenie możliwości wstrzymania działalności zakładu ZAP Sznajder Batterien w Korszach do Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił się marszałek województwa.

 

Jednocześnie w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie rozpoczyna się postępowanie w sprawie cofnięcia spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji.

 

Marszałek zwrócił się do Warmińsko-Mazurskiej Inspektor Ochrony Środowiska o rozważenie możliwości wstrzymania działalności zakładu zgodnie z art. 364 Prawa Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może zgodnie z prawem wstrzymać funkcjonowanie zakładu jeżeli działalność zagraża życiu lub zdrowiu ludzi.

 
Podjęta została także decyzja o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji oraz postępowania w sprawie zobowiązania ZAP Sznajder Batterien S.A. do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego instalacji.