Artykuły z kategorii

rolnictwo fot TWDo 28 lutego można składać wnioski, dotyczące realizacji planowanych działań w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2015.  

 

Przed złożeniem dokumentów prosimy zapoznać się z następującymi materiałami:

 

Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2015

 

Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Pobierz i złóż wniosek na współorganizację działania:

Wniosek dotyczący współorganizacji działania w ramach  Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014 - 2015

 


Wnioski można składać w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

(sekretariat, pok. 412)

 

Dokumenty można pobrać także na stronie www.warminsko-mazurskie.ksow.pl