Artykuły z kategorii

Fot UM Iława Prezentacja „Programu Ochrony Jezior Polski Północnej” odbędzie się 6 listopada 2013 roku w Sile pod Olsztynem.

 

Program powstał jako próba usystematyzowania działań, których suma efektów zapewni zachowanie naturalnych zbiorników wodnych, poprawę stanu ich wód oraz ochronę ekosystemów. Inicjatywą jego utworzenia jest pięć Wojewódzkich Funduszy: w Olsztynie, Białymstoku, Szczecinie, Gdańsku i Toruniu. Do tego grona w październiku dołączył WFOŚiGW w Poznaniu. Dzięki tej decyzji obszar programu obejmie ponad 40 proc. powierzchni kraju z najcenniejszymi jeziorami.

 

W konferencji wezmą udział przedstawiciele wszystkich województw biorących udział w realizacji programu ochrony jezior tej części Polski oraz służb ochrony środowiska (Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska oraz Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych).

 

Konferencja rozpocznie się o godz. 11 w Hotelu Marina Golf Club w Sile, k. Olsztyna.