Artykuły z kategorii

zboze fot stockvault netSpotkanie przedstawicieli Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej ze Stanisławem Kalembą - ministrem rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się 3 października.

 

W spotkaniu uczestniczyli Jarosław Słoma, wicemarszałek województwa (w imieniu prezesa Związku Województw RP – marszałka Jacka Protasa) oraz Igor Hutnikiewicz – Przewodniczący Komisji Żywności ZWRP.  Tematyka spotkania dotyczyła opracowania i wdrożenia programu polityki narodowej dotyczącej przyszłości polskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem produkcji żywności naturalnej, tradycyjnej, regionalnej i lokalnej wysokiej jakości, która gwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Tematyka ta, począwszy od 2005 r., znajduje odzwierciedlenie w pracach Związku Województw wyrażonych stanowiskami Zarządu ZWRP oraz Zgromadzenia Ogólnego.

 

W trakcie spotkania omówiono również potrzebę wypracowania wspólnego stanowiska ZWRP i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie PROW na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020). Uczestnicy zgodzili się z potrzebą przygotowania i uchwalenia ustawy o rolnictwie lokalnym i żywności tradycyjnej i ekologicznej na bazie obowiązującej ustawy z dnia 17.12.2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, a także ustawy z dnia 25.06.2009 r. o rolnictwie ekologicznym.

 

fot. stockvault.net