Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Nabór wniosków w działaniach objętych w ramach PROW na lata 2014-2020 potrwa od 27 kwietnia do 26 maja 2017 roku.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 40 roku życia i posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Żywność regionalna z województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzana tradycyjnymi metodami po raz kolejny zaprezentowała się na krajowych targach „Wypoczynek 2017”, podczas Toruńskiego Festiwalu Smaków.

Żywność regionalna z województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzana tradycyjnymi metodami po raz kolejny zaprezentowała się na krajowych targach „Wypoczynek 2017”, podczas Toruńskiego Festiwalu Smaków.

Na jurorach szczególne wrażenie zrobił przysmak z Zakładu Wędliniarskiego Flis-Pol.

Spotkanie w Olsztynie

Spotkanie dotyczące oceny aktualnego stanu gospodarki pasiecznej na Warmiii i Mazurach odbyło się 5 kwietnia 2017 roku w Olsztynie. Samorząd województwa reprezentowała Sylwia Jaskulska, członek zarządu. 

Sektor pszczelarski wywiera duży wpływ na środowisko naturalne i kształtowanie gospodarki rolnej a pszczoły miodne odgrywają kluczową rolę w rolnictwie i produkcji żywności.

Ilustracja do tekstu

Pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa uczestniczyli w zarybieniach jeziora Łańskiego, Szóstak Duży i Garbas Duży, do których wprowadzono łącznie 3,25 mln sztuk materiału zarybieniowego.

Sielawa jest cenną przyrodniczo i kulinarnie rybą łososiokształtną. Gatunek ten zasiedla jedynie głębokie i czyste jeziora. Ryba jest bardzo wrażliwa na spadki zawartości tlenu w wodzie. Prowadzi ławicowy tryb życia, chroniąc się w ciągu dnia w głębiach przed atakami drapieżników.