Artykuły z kategorii

Aktualności

Wykopaliska w grodzisku w Węgielsztynie

Podczas najbliższego spotkania, które odbędzie się w czwartek (9 marca) w olsztyńskim Muzeum Warmii i Mazur, prelekcję wygłosi Sławomir Wadyl (Uniwersytet Warszawski).

Przedstawi grodzisko w Węgielsztynie koło Węgorzewa w świetle dawnych i nowych badań archeologicznych.

Fragment plakatu zapowiadającego spotkanie z cyklu "Literatura jest kobietą"

8 marca o godz. 17 odbędzie się w olsztyńskiej bibliotece Planeta 11 dyskusja na ten temat.

Zaproszeni goście porozmawiają o społecznych, historycznych i kulturowych kontekstach literatury kobiecej, a także o stereotypach narosłych wokół kobiecego pisarstwa.

Spotkanie w Olsztynie

W salach kopernikowskich olsztyńskiego zamku odbyło się spotkanie promujące wydawnictwo „Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa”.

Na pomysł wydania wierszy Ferdynanda Gregoroviusa wpadł Andrzej Małyszko - miłośnik regionu i pasjonat historii, działający w Stowarzyszeniu Miłośników Rusi nad Łyną - podczas lektury „Idei polskości. Dwóch ksiąg martyrologii polskiej”. Andrzeja Małyszkę zaintrygowała sylwetka Ferdynanda Gregoroviusa, mieszkańca Nidzicy.

Róża na klawiszach fortepianowych. Fot. pixabay.com

Specjalny koncert pt. „Bukiet nut” Orkiestry Symfonicznej Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego odbędzie się w sobotę 4 marca o godz. 17.

Na ten koncert marszałek Gustaw Marek Brzezin zaprosił przede wszystkim panie współpracujące z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego.