Artykuły z kategorii

Stypendia artystyczne marszałka województwa są przyznawane twórcom i artystom z województwa warmińsko-mazurskiego na określony projekt artystyczny.