Artykuły z kategorii

Nagroda przyznawana jest za indywidualne lub zbiorowe wybitne osiągnięcia twórcze z zakresu nauk humanistycznych o trwałym znaczeniu kulturalnym dla regionu Warmii i Mazur oraz wysokość tej Nagrody.

Termin zgłaszania kandydatów mija 31 sierpnia każdego roku.