Artykuły z kategorii

Stypendia artystyczne marszałka województwa są przyznawane twórcom i artystom z województwa warmińsko-mazurskiego na określony projekt artystyczny.

Nagroda przyznawana jest za indywidualne lub zbiorowe wybitne osiągnięcia twórcze z zakresu nauk humanistycznych o trwałym znaczeniu kulturalnym dla regionu Warmii i Mazur oraz wysokość tej Nagrody.

Termin zgłaszania kandydatów mija 31 sierpnia każdego roku.

Regulamin Nagrody Marszałka w dziedzinie kultury i wniosek o jej przyznanie