Artykuły z kategorii

Program Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2019

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą nr XVIII/426/16  z dnia 28 czerwca 2016 r. przyjął „Program Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2019”.

„Program Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2019” - doc

Wyniki konsultacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2016-2019

7 czerwca zakończyły się konsultacje społeczne projektu „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2019”.  Konsultacje trwały od 18 maja do 7 czerwca 2016. W tym czasie nie wniesiono żadnych opinii, uwag i propozycji do projektu Programu.

Sprawozdanie z_konsultacji - doc

Wojewódzki Program Opieki nad zabytkami na lata 2016-2019

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza przeprowadzanie otwartych konsultacji społecznych „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2019”

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 18 maja 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r. w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji dotyczących treści projektu „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2019”. Opinie, uwagi i propozycje należy zgłaszać na piśmie lub drogą mailową
na Formularzu konsultacji społecznych.

Projekt „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2019” oraz Formularz konsultacji społecznych dostępne są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie pod adresem internetowym: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski w zakładce Konsultacje społeczne/Zaproszenia do konsultacji,
- w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, przy ul. Partyzantów 87, pok. 226 w godzinach pracy Urzędu.

Opinie, uwagi i propozycje wpisane do Formularza konsultacji społecznych należy przekazywać:
- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Kultury i Edukacji, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn;
- bezpośrednio do sekretariatu Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87, pokój 226 w godzinach pracy Urzędu.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu przed dniem 18 maja 2016 r. i po dniu 7 czerwca 2016 r., jak również niepodpisane lub w innej formie niż na Formularzu konsultacji społecznych, nie będą brane pod uwagę. Nieprzedstawienie opinii, uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wojewódzki Program Opieki nad zabytkami na lata 2012-2015

Program został przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego przyjęty 28 grudnia 2011 roku.

Pobierz