Artykuły z kategorii

Wizualizacja: Frame Studio, Dariusz WierzbowskiTrwają prace związane z rewitalizacją Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki i Rozwoju „Muzeum Nowoczesności” w Olsztynie.

 

Projekt ma na celu przygotowanie dawnego zespołu tartacznego do nowej funkcji muzealnej, przy możliwie jak najmniejszej ingerencji w zabytek. Obecnie trwa remont dachu oraz prace związane z elewacją zewnętrzną budynku, tj. uzupełnienie ubytków, oczyszczenie fragmentów, które zostaną zachowane, wykonanie fug zgodnie z przeprowadzonymi wcześniej badaniami. Wykonywane są naprawy konstrukcji więźby dachowej w głównej części budynku oraz prace związane z kanalizacją deszczową. Wiele prac zostało już wykonanych, m. in. wnętrze budynku zostało przygotowane do wylania warstwy posadzkowej, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze wody, uporządkowane zostały otwory okienne w ścianie południowej (dawna maszynownia).

 

Pierwsze prace rozpoczęły się już w trzecim kwartale 2012 r. Wtedy to zostały wykonane prace związane z rozbiórką nawierzchni, w hali głównej tartaku odsłonięto oryginalne posadzki wewnętrzne oraz dokonano możliwych wyburzeń wtórnych ścian działowych. Podczas robót nie zabrakło wartościowych odkryć, mianowicie natrafiono na kanały, które dawniej pełniły funkcje związane z technologią przerobu drewna oraz na maszyny do obróbki drewna i pozostałości przybudówki – najprawdopodobniej suszarni drewna. Na podstawie wyników badań architektonicznych, na początku 2013 r., ze względu na odkrycia w przybudówkach i budynku ryglowym (pozostałości fundamentów pod urządzenia, stopy pod zamocowania osi i kół napędowych, kanały transmisyjne napędów) podjęto decyzję o zmianie funkcji pomieszczeń. Następnie wzmocniono grunt pod fundamenty budynku oraz przygotowano podłoże pod posadzki wewnątrz budynku. Rewitalizacji tartaku zakłada odtworzenie komina w pierwotnym miejscu, wyglądzie oraz wysokości.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Regionalnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Całkowity koszt adaptacji to prawie 5,4 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to ponad 3,6 mln zł.

 

Więcej o projekcie

 

Informacja: Urząd Miasta Olsztyn