www.stockvault.net

Od 14 do 22 października 2017 roku odbędzie się 19. edycja Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. Tym razem młodzież z całego świata spotka się w Soczi. Rosja już dwukrotnie była gospodarzem tego wydarzenia, w latach 1957 i 1985.

Ideą wydarzenie jest szerzenie takich wartości jak sprawiedliwość, pokój i równość społeczna oraz zacieśnianie międzynarodowych kontaktów oraz stworzenie pola do współpracy młodzieży z różnych stron globu. Program obejmuje m.in. panele dyskusyjne, otwarte wykłady na tematy międzynarodowe, a także wiele wydarzeń kulturowych, artystycznych i sportowych.

Festiwal adresowany jest do osób w wieku od 19 do 35 lat. Wśród 20 tys. uczestników znajdą się liderzy organizacji non-profit oraz partii politycznych, młodzi dziennikarze, artyści, sportowcy, młodzi naukowcy, przywódcy ugrupowań młodzieżowych, młodzi Rosjanie, a także obcokrajowcy uczący się języka rosyjskiego oraz interesujący się kulturą Rosji.

Koszty pobytu uczestnika pokrywa gospodarz. Jednakże uczestnik we własnym zakresie organizuje transport na miejsce wydarzenia. Na czas festiwalu uczestnicy będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury wizowej. Wizy dla gości będą darmowe.

Termin zgłoszeń upływa 15 maja 2017 roku.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/wfys2017.