Artykuły z kategorii

Logo Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Prelekcję na ten temat wygłosi historyk dr Alicją Dobrosielską z Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Początek spotkania połączonego z prezentacją multimedialną o godz. 16.30 w czwartek (24 listopada) w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Rok 2016 przywołuje niezwykle ważną datę dla ziem pruskich i zamieszkującego ją ludu. Oto 18 lutego 1216 roku (taka data jest powszechnie przyjmowana, ponieważ sam dokument ma tylko datę dzienną) papież Innocenty III skierował bulle do pierwszego biskupa pruskiego - Chrystiana - cystersa z Oliwy, który od parunastu lat prowadził dość skuteczne misje w Prusach w oparciu o współpracę z miejscowymi elitami. W dokumentach wspomina papież dwóch Pruskich nobilów Surwabuno – z pruskiej ziemi Lubouia i Warpoda z Lansanii, którzy przybywszy do Rzymu, otrzymali z jego rąk chrzest. Pruscy neofici złożyli także donację ze

swoich ziem na rzecz Chrystiana, którą Innocenty III zatwierdził. Misja cysterska w Prusach rozwijała się od początku wieku XIII, spotykając się życzliwym przyjęciem autochtonów. Chrystian nie był też pierwszym cystersem, który działał w Prusach. Na długo przed podbojem ziemie pruskie zamieszkiwali nie tylko Prusowie-poganie ale i Prusowie-chrześcijanie...

Wstęp wolny.