Artykuły z kategorii

Muzeum w Węgorzewie

Dobiega końca etnograficzny projekt badawczy „Warmia na ludowo” realizowany przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie od 2015 roku.

Założeniem zadania było świeże spojrzenie na tradycje i zwyczaje dawnych oraz współczesnych mieszkańców Warmii. Pielęgnowane od wieków, przekazywane od pokoleń, odkryte zostały na nowo przez młodych badaczy kultury, podążających szlakiem tradycji i obrzędów dorocznych, niegdyś wyznaczających rytm ludzkiej codzienności.

Przemierzając tereny powiatów braniewskiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego, gmin Bisztynek oraz Reszel, twórcy projektu rozmawiali z mieszkańcami miast i wsi. Zebrane podczas wywiadów informacje, połączone w jedną całość, pozwoliły nakreślić obraz Warmii widziany oczyma jej mieszkańców – zamieszkujących te ziemie od wieków, a także przybyłych tu po II wojnie światowej. Z materiałami zebranymi podczas badań – w postaci fragmentów wywiadów, filmów, zdjęć – można zapoznać się w przestrzeni wirtualnego atlasu etnograficznego Warmii i Mazur, zamieszczonego na stronie internetowej www.mazurywarmianaludowo.pl 

Zwieńczeniem projektu będzie także wstawa fotograficzna „Z wizytą na Warmii”, która odbędzie się 14 października (godz. 13) - siedziba Muzeum przy ulicy Portowej 1.